יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח
דף הבית מידע ‏להורים עיתון בית ‏הספר גלריית ‏תמונות מרחבי ‏הכיתות מחדר ‏היועצת חדר ‏מורים למידה ‏ב‏חירום יצירת ‏קשר

כיתה מבחנים א' ב' ג' ד' ה' ו' מבחנים חיצוניים לא יערכו מבחנים מיצ"ב בכישורי שפה . (עברית) פעם בארבע שנים. מיצ"ב חיצוני בשניים מארבע תחומי הדעת (שפה, מתמטיקה, מדעים ואנגלית)פעם בשנתיים. מבחנים פנימיים לא יערכו מבחנים. יערכו מבדקים פרטניים בשפה ובמתמטיקה שפה ומתמטיקה. בשפה יערך מיצ"ב פנימי בכל שנה שבה אין מיצ"ב חיצוני. שפה, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים לפי החלטת בית הספר. שפה, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים לפי החלטת בית הספר. שפת אם, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים .בכלל זה מבחני המיצ"ב הפנימי בתחומי הדעת שביה"ס אינו נבחן בהם באופן חיצוני. שפה, מתמטיקה ותחומי דעת נוספים לפי החלטת בית הספר. מספר המבחנים ותדירותם פעמים בשנה יתקיים מבחן כיתתי במתמטיקה ובשפה ובכלל זה המיצ"ב הפנימי בשפה (בשנה שבה נערך מיצ"ב חיצוני בשפה יערך בבית הספר גם "מבחן מדף" למטרות הערכה פנימית) עד מבחן אחד בשלושה שבועות ולא יותר מ- 10 מבחנים בשנה בסך הכול. עד מבחן אחד בשבועיים ולא יותר מ- 12 מבחנים בשנה בסך הכול. עד מבחן אחד בשבוע ובכלל זה מבחני מיצ"ב פנימיים וחיצוניים. עד מבחן אחד בשבוע

 
 
רשימות ספרים לשנת הלימודים תשע"ח
עיתון דיגיטאלי לשנת תשע"ז 2016-2017
תשלומי הורים
מגלים אדם ועולם
הנהגת הורים
מגלים עולמות: קורסי בחירה חוויתיים
מידעון חודשי
טפסים שונים
חטיבה צעירה
חינוך ערכי חברתי
חינוך סביבתי חושבים ירוק
תכנית קרן קרב
תכנית אמירים
זהירות בדרכים
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"‏
העיקר הבריאות
גלישה בטוחה באינטרנט
מגזינים דיגיטאליים
מקצועות לימוד
תקשוב
שיר של יום
דיבייטים
סרטונים
אתרי בוגרים
נזכור - לזכרו של גיא סולומון