יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
דף הבית מידע ‏להורים עיתון בית ‏הספר גלריית ‏תמונות מרחבי ‏הכיתות מחדר ‏היועצת חדר ‏מורים למידה ‏ב‏חירום יצירת ‏קשר

עיריית רחובות אגף ביטחון חירום בטיחות מוקד עירוני ורכש מח' ביטחון ובטיחות בהתאם לנוהלי ביטחון בטיחות ושעת חירום, התבקשו מנהלי מוסדות חינוך להכין נוהל כניסה למוסד החינוכי. להלן נוהל כניסה לביה"ס בגין רחובות 1. מאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי, במהלך יום הלימודים, ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד. 2. חובה על המורשה להיכנס לביה"ס להציג תעודה מזהה ולהירשם אצל המאבטח. 3. חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של התיק למרות שהמבקר קיבל אישור להיכנס. 4. חל איסור על מאבטח לקבל ו/או למסור חבילה כל שהיא לתלמיד בתוך המוסד החינוכי. 5. המאבטח לא יאפשר לאף תלמיד לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא ליווי הורים או מבוגר אחר מטעמם בצירוף אישור בכתב ע"י מזכירות ביה"ס. לתלמידי החינוך המיוחד אישור חתום על ידי מחנכת/ מורה משלימה, במידה ויש צורך לשחרור מוקדם אחרי השעה 15:15). 6. מאבטח רשאי לבדוק תיק תלמיד שנראה חשוד בנוכחות איש הוראה מהסגל החינוכי. 7. אזרחים , הורים ומבקרים לא יורשו להיכנס עם נשק, גם אם הנשק פרוק ונמצא בתיק. 8. חל איסור על מבקר/ הורה לצלם בשטח ביה"ס ללא אישור הנהלת המוסד. 9. אין להסתובב בחצר ביה"ס, או להיכנס לכיתות בלי אישור ומלווה מטעם הנהלת ביה"ס. אנא מכם הקפידו לשמור על הנהלים למען ביטחון תלמידי ביה"ס. בברכת שנה טובה ובטוחה

 
 
הודעות חשובות
רשימות ספרים לשנת הלימודים תשע"ח
עיתון דיגיטאלי לשנת תשע"ז 2016-2017
תשלומי הורים
מגלים אדם ועולם
הנהגת הורים
מגלים עולמות: קורסי בחירה חוויתיים
מידעון חודשי
טפסים שונים
חטיבה צעירה
חינוך ערכי חברתי
חינוך סביבתי חושבים ירוק
תכנית קרן קרב
תכנית אמירים
זהירות בדרכים
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"‏
העיקר הבריאות
גלישה בטוחה באינטרנט
מגזינים דיגיטאליים
מקצועות לימוד
תקשוב
שיר של יום
דיבייטים
סרטונים
אתרי בוגרים
נזכור - לזכרו של גיא סולומון