בית ספר בגין רחובות ‏

בית ספר בגין רחובות ‏

תכנית אמירים

מצגת יום שיא אמירים תשע"ז

מצגת אמירים יום שיא שנת תשע"ו

תכנית אמירים לשנת תשע"ח

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA